Een idee ontkiemt ... uit een brok klei ... groeit een beeld ... krijgt vorm ... komt tot leven ... levende gedachte ... gebakken emotie

Sinds een 10-tal jaar werk ik 'in de klei'. Via het draaien en het hand-opbouwen, ben ik aanbeland bij het figuratief beeldhouwen. De mens staat steeds centraal in mijn werk. Ik vertrek vanuit het plastische materiaal (klei, papierklei, porselein, was). Het materiaal gaat bij wijze van spreken z'n eigen gang. Een blok ruwe klei groeit uit tot een man ... een vrouw ... een onbestemd figuur zonder vooraf te weten naar waar de klei mij leidt. Op één beeld, volgt een tweede, een derde, ..., zo ontstaat er een hele reeks van soms wel veertig figuren. Elke figuur staat op zich, maar maakt toch deel uit van de groep. Soms maak ik van een beeld een mal, waaruit dan weer nieuwe beelden ontstaan.

Mijn beelden bewerk ik met oxides, engobes, glazuren, anderen blijven dan weer onbewerkt, laat ik de naakte klei voor zich spreken of worden gebakken in de raku-oven.